Regulamin

Regulamin pobytu w Domkach i Apartamentach Borowiackich

Ze względu na pandemię, prosimy Naszych gości o przestrzeganie zasad higienicznych i zachowania dystansu podczas kwaterunku. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska wszystkich osób zakwaterowanych w domkach i bezwzględne informowanie o osobach chcących odwiedzić gości podczas ich pobytu na stanicy. W przypadku nie poinformowania o zaistniałym fakcie przebywania osób postronnych, właściciele ośrodka mają prawo naliczyć karę regulaminową w kwocie 500zł/osoba/dzień.

1.Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu pobytu. Min długość pobytu 2 doby. W przypadku rezygnacji przez Gościa z przyjazdu, zadatek nie jest zwracany.
2. Pobyt zaczyna się najwcześniej o godz. 15-tej w domku w Pile, o 16-tej w domkach Teolog, w dniu przyjazdu, kończy najpóźniej o godz. 10-tej (w domku w Pile i 11:00 w domkach Teolog, w dniu wyjazdu. Należność jest płatna w dniu przyjazdu.
3. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń , ani braków w wyposażeniu(sztućce, talerze obiadowe i śniadaniowe oraz szklanki do napojów nie mniej niż osób zameldowanych, patelnia, 3 garnki) Prosimy, aby nie przenosić sztućców, naczyń, pościeli, koców, poduszek i innych sprzętów wyposażenia domku do innych domków, ani pod wiatę grillową. Prosimy, aby stan wyposażenia domków w sprzęt był taki sam w dniu wyjazdu. W przypadku konieczności ponownego porządkowania stanu wyposażenia przez obsługę ośrodka, doliczamy 100zł za ponadnormatywny czas sprzątania.

Wszelkie braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu. Za powstałą szkodę wyrządzoną w domku lub terenie całego obiektu oraz braki w wyposażeniu, Goście ponoszą odpowiedzialność materialną .
4. Opłata obowiązuje za cały okres dokonanej rezerwacji ,nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za skrócony czas pobytu.
5. W trosce o bezpieczeństwo i komfort wypoczynku na teren ośrodka mają wstęp tylko osoby zakwaterowane.
6. W celu zachowania ciszy i zapewnienia spokojnego wypoczynku , w domkach borowiackich obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości z zewnątrz, bez uzgodnienia z właścicielami obiektu.

7. Osoby które odwiedzają wypoczywających ,a chcące przenocować, zobowiązane są uiścić opłatę pobytową zgodnie z cennikiem obowiązującym na polu biwakowym lub ustaloną z właścicielem ośrodka.

7a. Goście odwiedzający, nie będący zakwaterowanymi  , powinni opuścić stanicę do godziny 22:00, po uprzednim opłaceniu uzgodnionej kwoty- 30zł/osoba/doba lub wg ceny ustalonej z właścicielem obiektu.
8. Zabrania się  palenia papierosów, również elektronicznych w domkach , przy domkach i apartamentach oraz   smażenia ryb w domkach (kara regulaminowa -500zł). Teren wyznaczony na palenie jest pod wiatą ogniskową. Ustawienie grilla musi być również w bezpiecznej odległości od drewnianego domku.

9.W czasie sezonu grzewczego obowiązuje zasada wietrzenia domków zgodnie z ekologicznymi normami (załącznik i instrukcja w apartamentach).

10. Klimatyzację należy używać wyłącznie przy zamkniętych oknach i drzwiach pomieszczenia. W przypadku zauważenia przez gospodarzy obiektu brak przestrzegania tej zasady, może być naliczona dodatkowa kwota konserwacyjna i obciążenie kosztami naprawy ewentualnych uszkodzeń eksploatacyjnych w kwocie określonej przez konserwatora sprzętu.

10. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domku.
     Wszelkie usterki sprzętu oraz  mienia , prosimy niezwłocznie zgłaszać właścicielom.
11. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie domków.
12. Cisza nocna trwa od godz. 22.30 do 7 ranoKorzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku  innym wczasowiczom.
13. Zakazane jest wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki.
14. W przypadku zakłócania porządku na terenie ośrodka  jego   właściciele mają prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
15. Z placu zabaw dzieci mogą korzystać tylko pod opieką dorosłych.

16. W przypadku zagubienia kluczy wynajmujący ponosi koszt 50zł.
17. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu , wody, kataklizmy  itp.
18. W dniu wyjazdu Goście zobowiązani są do pozostawienia domku w ogólnym porządku, do pozmywania naczyń  i wyrzucenia posegregowanych śmieci.

19.Obecność zwierząt wyłącznie za zgodą właścicieli obiektu. (Patrz cennik).

20. Właściciele obiektu zastrzegają sobie prawo wejścia do pomieszczeń w przypadku nagłej awarii lub rażącego łamania regulaminu, łącznie z zerwaniem umowy najmu, w przypadku braku porozumienia i/lub notorycznego powtarzania się sytuacji spornych.

21. Podczas pobytu gości mogą być przeprowadzone prace porządkowe i pielęgnacyjne (podlewanie i pielenie terenu, niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne oraz  koszenie trawnika po uprzednim uprzedzeniu o pracach gości ośrodka).

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU turystycznego(rowery, kajaki, łódka) Stanica Rowerowa Bysław 112.

  1. Z wypożyczalni korzystać mogą goście zakwaterowani na stanicy,z którymi gospodarze obiektu zawarli stosowną umowę. Zabrania się podnajmowania sprzętu osobom trzecim, z którymi nie została zawarta umowa dotycząca opłacenia wynajmowanego sprzętu.
  2. W przypadku zauważenia przez obsługę obiektu faktu podnajmu sprzętu osobom  trzecim, zostanie naliczona wstecznie stawka godzinowa patrz cennik  oraz zerwanie umowy najmu.
  3. Ze sprzętu wodnego można korzystać w godzinach 10:00 – 20:00. W przypadku chęci skorzystania z innych godzin, należy ustalić ten fakt z właścicielem sprzętu.
  4. Ze sprzętu pływającego może korzystać osoba , która przedstawi dokument tożsamości / dowód osobisty oraz dokona opłaty . W spływie uczestniczą osoby , których stan zdrowia umożliwia uprawianie turystyki wodnej.
  5. Osoby pełnoletnie mogą zabrać ze sobą drugą osobę niepełnoletnią. Osoby niepełnoletnie muszą pozostawać pod opieką dorosłych , którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
  6. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego są zobowiązane do założenia kapoków lub kamizelek ratunkowych.
  7. Z powodu złych warunków atmosferycznych dla bezpieczeństwa pływających kierownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego.
  8. Zabrania się : – zabierania na jednostki pływające większej ilości osób niż przewidują to odnośne przepisy – korzystania z jednostek pływających w stanie nietrzeźwym – siadania na burtach – skakania i kąpieli ze sprzętu pływającego – wpływania na teren kąpieliska strzeżonego – zamieniania się miejscami na łodzi lub kajaku
  9. Do kontroli jednostek pływających upoważnione są: – osoby wyznaczone przez kierownika wypożyczalni – policja i ratownicy WOPR
  10. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu podlega karze grzywny / mandatu.
Kajak 2 osobowy

 

40zł –dzień  (10:00-20:00)

15zł –godzina

 

Łódź wiosłowa 3 osobowa 40zł-dzień (10:00- 20:00)

20zł-godzina

 

Rower wodny Garbus/Delfinek 50zł –dzień (10:00-20:00)

30zł-godzina

 

Rower szosowy bez przerzutek 35zł dzień(10:00-20:00

15zł –przy wynajmie całopobytowym

 

Rower szosowy z przerzutkami 40zł dzień (10:00-20:00)

20zł przy wynajmie całopobytowym

Rower szosowy z przerzutkami i amortyzatorami 45zł dzień (10:00 -20:00)

35zł przy wynajmie całopobytowym

Gokart rowerowy 1 osobowy 45zł dzień  (10:00- 20:00)

25zł dzień przy wynajmie całopobytowym

Sauna , jacuzzi 480zł – 4 godz , każda następna godzina 50zł.

Przy wynajmie godzinnym lub krótszym niż całopobytowy  doliczona jest cena za dowóz i usługę.

+48 510 874 594

gabrysiagaj@interia.pl

wykonanie: webserwis.net
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram